| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Αναλυτικότερα, η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαμίας στοχεύει:

 • Στην εξασφάλιση του κατάλληλου και ικανού χώρου και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος, που θα επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των λειτουργιών της, διευκολύνοντας την ατομική και ομαδική επιστημονική μελέτη και έρευνα.

 • Στην διατήρηση σύγχρονης συλλογής εξειδικευμένης σε θέματα που ενδιαφέρουν και καλύπτουν κύρια τις ανάγκες και τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αλλά και μιας γενικότερης συλλογής για την εξυπηρέτηση του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος και των άλλων χρηστών της Βιβλιοθήκης.

 • Στην οργάνωση της συλλογής σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

 • Στην ανάπτυξη υπηρεσιών βιβλιογραφικής υποστήριξης με την αξιοποίηση των διευκολύνσεων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφόρησης.

 • Στην ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης τόσο για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό όσο και για το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος.

 • Στην πληροφόρηση των χρηστών εκτός ΤΕΙ (φυσικών και συλλογικών προσώπων), οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες σε θέματα που καλύπτονται από την βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

 • Στην ανάπτυξη υπηρεσιών τεκμηρίωσης και εξυπηρέτησης των χρηστών.

 • Στην έρευνα για την εξακρίβωση των αναγκών των χρηστών, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από την στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους σπουδαστές και τη διοίκηση του Ιδρύματος.

 • Στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην αποθήκευση,καθώς και αναζήτηση πληροφοριών και στην εκμετάλλευση εθνικών και διεθνών συστημάτων πληροφόρησης.

 • Στην παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη χρήση της βιβλιοθήκης και των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών της και στην ανάπτυξη ισχυρών κριτικών ικανοτήτων στους χρήστες, που θα πλαισιώνουν και θα ενδυναμώνουν την επιστημονική μελέτη.

 • Στην παρακολούθηση και υιοθέτηση των εξελίξεων στη βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης, καθώς επίσης και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα διευκολύνουν τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

 • Στην μέριμνα για την εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού και την διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη του.

 • Στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων και συνεργασιών με άλλες σχετικές ελληνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες.

 • Στην συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας