| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες

 

Θεματική Πύλη Περιβάλλον

 1. Υπουργείο Παιδείας - Περιβαλλοντική Εκπ/ση
 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 4. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
 5. Επίσημη ελληνική πύλη για τον τουρισμό υπαίθρου - Αγροτουριστική Α.Ε. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
 6. Διεθνές Δίκτυο Εκπαιδευτικών MEdIES (Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία ) με ιδρυτή το MIO ECSDE (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 7. H επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας
 8. Η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών
 9. Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου για την προστασία και την περίθαλψη ζώων
 10. Ιστοσελίδα με την πολιτική και τις στρατηγικές της Ε.Ε. για την Δασοπονία
 11. MedWet, the Mediterranean Initiative of the Ramsar Convention on Wetlands
 12. Οικολογία, όραμα και δράση
 13. Βάση δεδομένων των φορέων - υπηρεσιών που έχουν σχέση με το περιβάλλον
 14. Περιβαλλοντική γωνιά
 15. Αιτωλική εταιρία προστασιας τοπίου και περιβάλλοντος
 16. Ελληνικό κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων
 17. Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 18. Όμιλος φίλων του δάσους
 19. Περιβάλλον και περιβαλλοντική εκπαίδευση
 20. Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ
 21. Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο
 22. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία
 23. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
 24. Ηλεκτρονικό περιοδικό για το περιβάλλον
 25. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
 26. http://www.fao.org/forestry/home/en/
 27. http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Forest_Service
 28. http://www.fs.fed.us
 29. http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-5SUK4R
 30. http://www.safnet.org
 31. http://www.canadian-forests.com
 32. http://www.canadian-forests.com/job.html
Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας