| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες

:: Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   Υ Λ Ι Κ Ο Υ

Για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης προτείνεται προς αγορά έντυπο και μη έντυπο υλικό από το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους σπουδαστές μέσω των οργάνων διοίκησης των τμημάτων τους, καθώς επίσης και από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Για τον εντοπισμό αυτού του υλικού, η Βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλιογραφικούς καταλόγους ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων.
Οι προτάσεις αγορών υποβάλλονται στη Βιβλιοθήκη με διαβιβαστικό έγγραφο και υπογραφή από τους προϊστάμενους των τμημάτων.

Η Βιβλιοθήκη για την αποφυγή περιττών αγορών καταχωρεί τις χειρόγραφες προτάσεις στο σχετικό αρχείο και προβαίνει σε έλεγχο και σύγκριση με τον δημόσιο κατάλογο του υλικού της. Προβαίνει σε αγορά όσων πραγματικά απαιτούνται για τον εμπλουτισμό της συλλογής της.

Για την εξυπηρέτηση τους οι χρήστες, στις προτάσεις τους,καθορίζουν προτεραιότητες σύμφωνα με τις ανάγκες, είτε για το μάθημα που διδάσκουν, είτε για την γενικότερη ενημέρωση των σπουδαστών .

Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα θέματα με τα οποία εμπλουτίζεται η Βιβλιοθήκη καλύπτουν στην πλειοψηφία τους θεματικές περιοχές αντίστοιχες με το γνωστικό αντικείμενο των τμημάτων που λειτουργούν στο ΤΕΙ Λαμίας.

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας