| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Για την ομαλή της λειτουργία η Βιβλιοθήκη χωρίζεται στους εξής τομείς:

2. Τομέας Προσκτήσεων-Προμηθειών Υλικού.

Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη για τη διαδικασία προκήρυξης, παραγγελίας του υλικού, παρακολούθησης της παραλαβής των βιβλίων-περιοδικών, συντάσσει υπομνήσεις προς τους προμηθευτές για τυχόν καθυστερήσεις και ενημερώνει τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης. Ελέγχει την παραλαβή και τα παραστατικά και προωθεί τα τιμολόγια προς εξόφληση στις οικονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και καταχωρεί το νέο υλικό στο βιβλίο εισαγωγής.

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας