| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Δ Ο Μ Η Κ Α Ι Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Β. Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης
Της βιβλιοθήκης προΐσταται ο επικεφαλής του Τμήματος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης και έχει την ευθύνη της οργάνωσης, ομαλής λειτουργίας, ανάθεσης αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής της Βιβλιοθήκης και γενικά για τα διοικητικά θέματα της Βιβλιοθήκης. Θέτει κριτήρια για τον διαχωρισμό του έντυπου και μη έντυπου υλικού για χρήση εντός και εκτός Βιβλιοθήκης καθώς και των χρηστών της ως προς το δικαίωμα δανεισμού εκτός της Βιβλιοθήκης.

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας