| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Για την ομαλή της λειτουργία η Βιβλιοθήκη χωρίζεται στους εξής τομείς:

4. Τομέας Περιοδικών.

Έχει την ευθύνη για την πρόσκτηση, τεχνική επεξεργασία, διαχείριση, και ταξιθέτηση των περιοδικών. Επίσης παρακολουθεί την πληρότητα των συνδρομών και έχει την ευθύνη για την συντήρηση και βιβλίων.

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας