| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες

ΕΠΕΑΕΚ: ΕΡΓΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ιστορική Αναδρομή | Αντικείμενο του Έργου | Κύριοι στόχοι του Έργου

Ιστορική Αναδρομή

Το έργο "Ακαδημαίκή Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας: Ενίσχυση και Εμπλουτισμός" αποτελεί συνέχεια του έργου "Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας", το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Α' και Β΄ ΕΠΕΑΕΚ, στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Κυριότερος στόχος ήταν η ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ακαδημαϊκή κοινότητα στον τομέα της πληροφόρησης καθώς και της υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στο ΤΕΙ-Λαμίας.

 

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας