| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Δ Ο Μ Η Κ Α Ι Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Γ. Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Το έργο της Βιβλιοθήκης στηρίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης στηρίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός και εισηγητικός.
Διευκολύνει και στηρίζει τις διαδικασίες ποιοτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της Βιβλιοθήκης σε πλαίσια βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Προτείνει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ τον προϋπολογισμό για την κατανομή των πόρων της Βιβλιοθήκης στις σχολές.
Η Επιτροπή αποτελείται από:

  • Τον αντιπρόεδρο του ΤΕΙ που ορίζεται υπεύθυνος για το έργο της Βιβλιοθήκης από το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
  • Έναν εκπρόσωπο από κάθε σχολή του Ιδρύματος.
  • Το Βιβ/μικο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Κατά το διάστημα της χρηματοδότησης της Βιβλιοθήκης από το ΕΠΕΑΚ, τις παραπάνω αρμοδιότητες της Επιτροπής ασκεί η Επιτροπή διαχείρησης του προγράμματος της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τους στόχους και όρους διαχείρησης του προγράμματος « Εκσυχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΤΕΙ Λαμίας».

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας