| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Για την ομαλή της λειτουργία η Βιβλιοθήκη χωρίζεται στους εξής τομείς:

3. Τομέας Επεξεργασίας Υλικού.

Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την τεχνική επεξεργασία (καταλογογράφηση , ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση), ηλεκτρονική οργάνωση της βιβλιογραφικής βάσης του υλικού της Βιβλιοθήκης(δημόσιος κατάλογος OPAC), έτσι ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση ηλεκτρονικά από το τοπικό δίκτυο του Ιδρύματος και από τα εθνικά και διεθνή δίκτυα.
Eίναι υπεύθυνο για τη σήμανση του υλικού την Βιβλιοθήκης για την ταξιθέτηση του στα ράφια και τη χρήση μέσα ή έξω από τη Βιβλιοθήκη.
Χαρακτηρίζει ποιο υλικό προορίζεται μόνο για επιτόπια χρήση και ποιο προορίζεται για δανεισμό εκτός Βιβλιοθήκης.
Ειδικότερα το πληροφοριακό υλικό ( εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια, οδηγοί) που χρησιμοποιείται για ανάκτηση πληροφοριών χαρακτηρίζεται με το κεφαλαίο γράμμα Π ( το αρχικό της λέξης πληροφοριακό) συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος της Βιβλιοθήκης για επιτόπια μόνο χρήση.

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας