| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες

:: Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α   Υ Λ Ι Κ Ο Υ

Στο υλικό που αποκτά η Βιβλιοθήκη γίνεται βιβλιογραφική επεξεργασία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης, θεματικής ευρετηρίασης .

Συγκεκριμένα για την καταλογογράφηση ακολουθούνται οι Αγγλοαμερικανικοί κώδικες ( Αnglo-American Cataloguing Rules 2) AACR2.
H ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με την Δεκαδική Ταξινόμηση (Dewey Decimal Classification DDC 20 ed) .

Οι βιβλιογραφικές πληροφορίες θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση και θα αποτελούν το δημόσιο κατάλογο (ΟPAC). Για την οργάνωση του δημόσιου καταλόγου ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα καταχώρησης, οργάνωσης και διάδοσης βιβλιογραφικών πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας