| Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Αναζήτηση | ΤΕΙ Λαμίας | Ανακοινώσεις |
Αρχική Σελίδα
Πληροφορίες
Υπηρεσίες

ΕΠΕΑΕΚ: ΕΡΓΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ιστορική Αναδρομή | Αντικείμενο του Έργου | Κύριοι στόχοι του Έργου

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του έργου "Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας: ενίσχυση και Εμπλουτισμός" είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες, καθώς και ο συνεχής εμπλουτισμός της με τεκμήρια που θα ικανοποιούν τις εκπιαδευτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Ιδιαίτερα δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην λειτουργία της Βιβλιοθήκης με σκοπό την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της. Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν είναι:

  • Οργάνωση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο
  • Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της τεχνολογικής υποδομής της Βιβλιοθήκης
  • Μηχανογράφηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και ολοκλήρωση της on-line πρόσβασης στους καταλόγους της
  • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα συνελέσει θετικά στην προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Επιμόρφωση του προσωπικού της βιβλιοθήκης προκειμένου να ανταπεξέλθει και να ανταγωνισθεί τις εξελίξεις στον χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης
  • Ενίσχυση και αναβάθμιση της ψηφιακής βιβλιοθήκης
  • Σύνδεση της βιβλιοθήκης του ιδρύματος με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο παρέχοντας πληροφόρηση σε φορείς αντίστοιχου ενδιαφέροντος με τις θεματικές ενότητες που καλύπτει η συλλογή
  • Εκπαίδευση και στήριξη των χρηστών της Βιβλιοθήκης για τη διευκόλυνση και μεγιστοποίηση της ωφέλειας στην αναζήτηση τεκμηρίων και σχετικών πληροφοριών
Συνδέσεις
ΕΠΕΑΕΚ
Διοικητική Οργάνωση
Επικοινωνία
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Κεντρική Βιβλιοθήκη Τ.Κ. 35100 Λαμία
e-mail: library@teilam.gr
Τηλ: 2231028383, 22310 60171-73 Φαξ: +30-22310-28383


Έργο: "Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας"
© 2005

Σχεδίαση -Υλοποίηση: 
Αλτάνης Ιωάννης - Μπεσλεμέ Κωσταντίνα
Διαχειριστές ΒΔ
Υπολογιστικών Συστημάτων
και εφαρμογών web
Διαχείριση : Κ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Λαμίας